Đăng ký một Trường học ở Washington

Cảm ơn quý vị đã cân nhắc Green Dot Washington cho con của quý vị. Các trường học của chúng tôi miễn phí tham gia và chúng tôi đón nhận tất cả các học sinh. Mỗi trường Green Dot đều có cùng sứ mệnh chung đó là chuẩn bị hành trang cho các em học sinh của chúng tôi bước vào đại học, làm lãnh đạo và vào đời. Hiện tại chúng tôi đang có hai trường trung học cấp hai trong hệ thống các Trường Công lập Green Dot tại Tiểu bang Washington tọa lạc ở Tacoma và Đông Nam Seattle.

Mẫu Rút thăm Trực tuyến năm học 2017-2018 (lớp 6 - 8)

Chúng tôi hiện đang nhận đơn đăng ký cho năm học 2017-2018 của các học sinh!

Để đăng ký cho học sinh theo học lớp 6, 7 hoặc 8 trong năm học 2017-2018, phụ huynh hoặc người giám hộ phải điền vào mẫu rút thăm dưới đây.

Tất cả các học sinh đăng ký sau ngày rút thăm sẽ được chấp nhận nhập học theo phương thức ai đến trước được nhận nhập học trước.

Vui lòng chọn lớp và trường quý vị muốn đăng ký:
Grade:
School:
Logo.DST.2016-01

Destiny Middle School

Phục vụ các lớp 6, 7 và 8 tại Tacoma, Washington

State buttons wa

Green Dot Seattle Middle School

Chỉ phục vụ lớp 6 trong 2017-2018

Mẫu Đơn trên Giấy năm học 2017-2018 (lớp 6 - 8)

Green Dot đồng thời nhận mẫu đơn trên giấy cho các học sinh đăng ký từ lớp 6 - 8 cho năm học 2017 - 2018 sắp tới.

Để nộp đơn trên giấy cho con quý vị vào một trong các trường của chúng tôi, vui lòng tải mẫu đơn phù hợp bên dưới. Phụ huynh cần liên lạc trực tiếp với nhà trường để xác định xem nhà trường hiện có danh sách chờ không. Các trường có thể nhận học sinh trong suốt năm học, và sẽ thông báo cho các gia đình ngay lập tức nếu có vị trí trống.

*Nếu quý vị quan tâm đến việc đăng ký vào năm học hiện tại (2016-2017), vui lòng liên hệ trực tiếp cho nhà trường.

Trường Trung học Cấp 2 (Lớp 6-8)

dst7-1

Khi quý vị hoàn thành đơn của mình, quý vị có thể nộp đơn trên giấy trực tiếp tại trường mà quý vị đăng ký hoặc qua email theo địa chỉ email được ghi bên dưới:

Trường Trung học Cấp 2 Destiny: infodestiny@greendot.org

Hãy lên kế hoạch cho một Chuyến thăm

dst1-3

Trường Trung học cấp 2 Destiny tại Tacoma cung cấp các chuyến thăm vào ngày Thứ Ba tuần đầu tiên và tuần thứ 3 của tháng vào lúc 5:30 chiều và ngày Thứ Ba tuần thứ 2 và tuần thứ 4 của tháng vào lúc 9 giờ sáng. Nếu quý vị quan tâm đến việc tham gia vào chuyến thăm, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (253) 722-5883.

 

Trường Trung học Cấp 2 Green Dot Seattle cung cấp các cuộc họp phổ biến thông tin vào ngày Thứ Năm tuần thứ 2 hàng tháng vào lúc 6 giờ tối. Nếu quý vị quan tâm đến việc tham gia cuộc họp phổ biến thông tin, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (206) 305-0646 hoặc RSVP tại đây.

Follow us:

Green Dot Public Schools

1149 S. Hill St., Ste 600
Los Angeles, CA 90015

Phone: (323) 565-1600

Fax: 323-565-1610 | Legal: 323-576-5787

info@greendot.org

Share This